Navarro Villosladaren II. mendeurrena

Aurten bete dira bi mende Francisco Navarro Villoslada jaio zenetik. Bianan jaio eta jaioterrian bertan hil zen 1895an, beraz 77 urte betetzera zijoalarik, nahiz eta bizitzaren zatirik handiena Madrilen eman zuen.

Nobelagintzan aitorpen handia lortutako lehen nafar idazlea da Navarro Villoslada. Bere eleberri ezagunena “Amaya o los Vascos en el siglo VIII” delakoak arrakasta eta eragin itzela izan du; ez bakarrik erdal literaturan, baizik baita euskal literaturan ere; eta bereziki, euskal gizarte eta kultura herrikoian eta baita beste lurralde batzuetan. Gainera, denboran zehar iraun duen eragina da.

Villosladari esker zabaldu eta errotu ziren betiko Chaho bere adiskideak asmatutako edo egokitutako izen, kondaira eta elezahar ugari. Ipuin eta kontakizun labur ugariz gainera, hiru eleberri luze idatzi zituen, Doña Blanca de Navarra, Doña Urraca de Castilla eta aipatutako Amaya o los Vascos en el siglo VIII. Azkeneko eleberri hau da benetako ospea eman ziona Navarro Villosladari.

Nobelagileaz gainera, olerkaria eta antzerkigilea ere izan zen, nahiz eta arrakasta mugatukoa. Baina batez ere, periodista moduan egin zen ezagun; Madrileko egunkari eta aldizkari askotan lan egin zuen eta bost edo seitan zuzendaria izan ondoren, “El Pensamiento Español” izenekoaren sortzaile, zuzendari eta azkenean jabe bakarra izatera iritsi zen; egunkari hura Españiako 3garren salduena izatera iritsi zelarik 1869-71 urteetan.

Politikaren munduan ere bere ibilbidea egin zuen Villosladak. Lau aldiz izan zen diputatua; bitan Lizarraldeko esparrutik eta beste bitan Iruñerritik. Senataria Bartzelonatik irten zen. Eta bigarren mailako kargu politiko batzuetarako ere izendatua izan zen bere bizitzan zehar, bai Madrilen nola Gasteizen; hiri honetara etorria baitzen Villoslada emaztea gaixotuta eta bertan zegoen Chaho Frantziatik Napoleon III-ak herbesteratuta.

Ideologiari dagokionez, familiaren eraginagatik edo, erlijio katolikoaren defentsarako kokatu eta margoturik egon zen beti, nahiz gaztetan liberalen aldean eta karlisten aurka lerrokatu zen. Bazituen bi osaba apaiz kanonigoak zirenak Santiago Conpostelan, eta hara eraman zuten nerabe zelarik ikasketak egitera. Halere, bere lehen idazlana “Lutxana” izeneko antzerki bat da, Karlos V-ren aurka eta Esparteroren alde gazte-gaztetan 1839an idatzia; azken honek, Bilboko auzo hartan, erabakiorra gertatuko zen gudaldia irabazi baitzien karlistei. Navarro Villosladaren aita lurjabe eta etxalde aberatsen kudeatzaile izateaz gainera, Guardia Nazionaleko kidea eta Vianako harresien arduraduna zen, oraindik harresiek gerrarako garrantzia zeukatenen garai hartan eta kargu hauek Madrileko gobernura eta alde liberalera erakartzen zuten nonbait.

Navarro Villoslada 1868an sartu zen alderdi karlistan; beraz 50 urterekin. Madrilen bizi zen eta “El Pensamiento Español” egunkariko zuzendari eta jabe izateaz gainera, “neokatolikoak” deitzen zuten talde ahaltsuko kidea zen, nahiz beraiek deitura hori gaitzetsi egiten zuten. Uholdea izan zen urte haietan karlismora sartu zen talde, erakunde eta jendetza. Bazirudien agintetik inoiz baino gertuago zebiltzala. Isabel II.a erregina bota, lehen Errepublika eraiki eta erautsi, Amadeo de Saboya erregea jarri eta kendu eta abar.

Karlos VII Erregegai gazteak aholkulari eta idazkari pertsonala izendatu zuen berehala Navarro Villoslada eta Europako hainbat herrialdetan zehar hainbat bidaia egin zituzten elkarrekin. Baina Erregegaiaren beste aholkulari batzuekin eztabaida eta lehia sutsuetan sartu zen Villoslada, batez ere Nocedal aita-semeekin, eta laster utzi egin behar izan zituen karlismoko goi karguak. Harrigarria zen betiere, gaztetan Karlos V-ren aurka gerran eta idazten aritutako Navarro Villoslada, haren biloba Karlos VII-ren albokoa bihurtu zela 50 urterekin.

Badirudi, besteak beste, gerra hasteari eta aurrera eramateari buruz ezadostasun sakonak izan zituztela Karlos VII-ak eta Villosladak; eta azken honek ez ziola bideragarritasunik ikusten beste aholkulariek esaten zutenari. Ez dago garbi zertan eta non ibili zen Villoslada azkeneko karlistadaren garaian, 1872tik 1876rako urteetan alegia. Atxilotu ere egina zuten behin eta agian erdi ezkutatuta zebilen. Bere egunkariko zuzendaritza Ziriako anaiaren esku utzi zuen, gero periodikoa bera itxi eta bere ohituren aurka ez zuen urte haietako berririk idatzi izkribu pertsonaletan. Baina itxura guztien arabera gerrako urte haietan bukatu zuen Amaia eleberria, nahiz hoegeitamar urte lehenagotik bazebilen jiraka eta biraka nobela hori antolatzeko lanetan eta gai bilketan.

1918an, beraz orain 100 urte, Lore Joko garrantzitsuak antolatu zituzten Iruñean Francisco Navarro Villosladaren lehen mendeurrena ospatzeko. Oso adierazgarriak dira joko haietan ipinitako gaiak, ereduak eta sarien kopuruak. Batzorde antolatzaileko lehendakaria eta idazkaria Antonio Baztan eta Jesus Etayo izan ziren; eta sarrerako pregoia eskuin muturreko politikaria zen Victor Praderak bota zuen. Sari bat, agian lehena Alberto Peraileak irabazi zuen “Navarra” izeneko olerkiarekin. Bigarren saria, hau da zilarrezko domina, euskaraz egindako soneto batentzat zen… alajaina! Ez dut jakiterik lortu irabazlerik izan ote zuen. Harritzekoena da berriz, 1000 pezetako sariak jartzeraino iritsi zirela Lore Joko haietan; eta hori dirutza handia zen orduan. Lehen mendeurren hartan gainera, monumentua jarri zitzaion Iruñeko Tekoneran… Orain badirudi tokiz aldatuko dutela Sanjurjo general golpistaren monumentuko utzikondoa kenduta geldituko den tokira. Nire ustez monumentu, ikur eta irudiak lotu eta oretu egiten dira jarriak izan diren toki eta inguruarekin eta arrotz egiten dute aldaketekin eta lehen ere mugitua izan da behin baino gehiagotan… Ez ote litzateke hobe dagoen lekuan uztea?

Francisco Navarro Villoslada personaia garrantzitsua izan da euskal kulturan; eta adibidez, Chahok bertan duen eragin ukaezina Villosladaren eskutik txertatu zen. Kanpionek ikerketa kritikoaren izenburuarekin laudorioz betetako goraipamen luzea eskaini zion 1902-1903an “La Avalancha” aldizkarian. Nepomuceno Goy fraideak goraipamenez betetako Villosladaren biografia baino hagiografia dirudiena idatzi zuen. Carlos Mata Indurain irakasleak ikerketa zehatza eta osotua landu du bere tesian eta ondoreko ikerketetan, nahiz zoritxarrez balorapen eta irizpide askotan Jon Juaristi eta beste ustezko pentsalari mertzenarioen menpekotasun kutsua sumatu ahal zaion. Villosladari azken mendeko ekarpenik handiena Segundo Otatzuk egin dio Mintzoa argitaletxean bere idazlan guztiak argitaratzearekin.

Edonola ere, ezin ahaztu gaur egungo historiagrafia eta euskal kulturaren ikuspegi modernoaren aurrean zaharkituta gelditu dela Villosladak asmatutako egituraketa historikoa. Iruñeko erresuma ez zen musulmandarren aurkako Errekonkistaren mitoko eraginetik sortu, baizik Orreagako guduek eta godoen eta frankoen aurka izandako gatazka luzeetatik. Baina hori beste gogoeta baterako gaia litzateke… Eta noizko hurrengo Nafarroako Lore Jokoak?

Patxi Zabaleta, Nabarraldeko kidea

 

 

II Centenario de Navarro Villoslada

Este año se han cumplido dos siglos desde que nació Francisco Navarro Villoslada. Nació en Viana y murió en su pueblo natal en 1885 años, es decir cuando iba a cumplir 77 años; aunque la mayor parte de su vida la pasó en Madrid.

Navarro Villoslada es el primer escritor navarro, que logró un reconocimiento amplio como novelista. Su novela más famosa, que es “Amaya o los Vascos en el siglo VIII” ha tenido un enorme éxito e influencia; no solo en la literatura castellana, sino incluso en la literatura vasca; y sobre todo, en la sociedad y en la cultura vasca y también en otras latitudes. Además, es una influencia, que perdura a lo largo del tiempo.

Gracias a Villoslada se expandieron y arraigaron con firmeza los nombres, historias y leyendas inventadas o remodeladas por su amigo Joseph Agostin Chaho. Además de otros muchos cuentos y relatos breves, escribió tres novelas largas, Doña Blanca de Navarra, Doña Urraca de Castilla y la ya mencionada Amaya o los Vascos en el siglo VIII. Fue esta última obra, la que le dio verdaderamente la fama a Navarro Villoslada.

Además de novelista, fue también poeta y dramaturgo, aunque de escaso éxito. Pero sobre todo, se hizo famoso como periodista; trabajó en muchos diarios y revistas de Madrid, y después de ser director en cinco o seis de ellos, fue fundador, director y al final propietario de “El Pensamiento Español”, un periódico, que se editó durante 15 años -1859/1874- y alcanzó a ser el tercero más vendido de España en los años 1869-71.

También hizo su carrera en el campo de la política. Fue diputado en cuatro ocasiones y senador una vez más; dos veces por la merindad de Estella y otras dos por Pamplona y senador por Barcelona. También fue nombrado para diversos cargos políticos de segundo rango a lo largo de su vida, tanto en Madrid, como en Vitoria-Gasteiz, de donde era su mujer y donde vivió tres años y conoció a Chaho, que se hallaba en aquella ciudad desterrado de Francia por Napoleón III.

En cuanto a su ideología política siempre estuvo teñida y orientada a la defensa de la religión católica, quizá por influencia de la tradición familiar, aunque en su juventud se alineó en el bando liberal y frente a los carlistas. Tenía dos tíos curas, que eran canónigos en Santiago de Compostela, a donde fue llevado a estudiar en su adolescencia. Sin embargo, su bautismo literario es una obra de teatro juvenil llamada “Luchana” escrita en 1839 en contra de Carlos V y a favor de Espartero, que acababa de ganar en ese barrio de Bilbao una batalla al parecer decisiva contra los carlistas. El padre de Navarro Villoslada, además de terrateniente y administrador de importantes haciendas agrícolas, era miembro de la Guardia Nacional y encargado del mantenimiento de las murallas de Viana, que aún eran un elemento bélico importante; y estos cargos le impulsaban por lo visto, hacia el lado del Gobierno de Madrid y hacia el bando de los liberales.

Navarro Villoslada se afilió al partido carlista en 1868; es decir a los 50 años. Vivía en Madrid y además de ser el director y el dueño del periódico “El Pensamiento Español”, formaba parte del poderoso clan conocido como el de los “Neocatólicos”, aunque ellos rechazaban ese apelativo. Fue un aluvión el conjunto de grupos, organizaciones y gentes, el que ingresó en el carlismo en aquellos años. Parecía que se hallaban más cerca del poder que nunca. Se había destronado a la reina Isabel II, se había proclamado y derogado la primera república, se había nombrado y destituido al rey Amadeo de Saboya, etc. El joven pretendiente a rey Carlos VII nombró inmediatamente consejero y secretario personal a Navarro Villoslada y ambos realizaron juntos varios viajes por distintas naciones de Europa. Pero Villoslada entró en fogosos debates y discusiones con otros consejeros del pretendiente real y pronto tuvo que abandonar los altos cargos del carlismo. La paradoja es que Navarro Villoslada, que en su juventud había sido un miliciano y un escritor comprometido contra Carlos V, se convirtió a los 50 años en colaborador íntimo de su nieto Carlos VII.

Parece a todas luces que Carlos VII y Villoslada tuvieron fuertes divergencias en cuanto a iniciar y llevar adelante la guerra; pues éste último no veía virtualidad en lo que manifestaban otros consejeros. No está claro en qué y en donde anduvo Villoslada durante el tiempo de la última carlistada, es decir de 1872 a 1876. Ya había sido detenido en una ocasión; y tal vez, anduvo medio escondido. Dejó la dirección del periódico en manos de su hermano Ciriaco y luego lo cerró. No dejó noticias de aquellos años en los papeles personales en contra de su costumbre. Pero a juzgar por las apariencias, en esos años terminó su novela Amaya, aunque ya llevaba más de 30 años trabajando en su entramado y en la recopilación de su temario.

En 1918, es decir hace ahora 100 años, se organizaron en Pamplona-Iruña unos ambiciosos Juegos Florales para celebrar el primer aniversario de Navarro Villoslada. Resultan muy significativos los temas, las reglas y la cuantía de los premios. El presidente y el secretario del comité organizador fueron Antonio Baztan y Jesús Etayo; y el pregón de inicio lo impartió el político ultraderechista Victor Pradera. Un premio, quizá el primero, fue ganado por Alberto Perailea con un poema titulado “Navarra”. El segundo premio, es decir la flor de plata, era nada menos que para un soneto escrito en euskara… Pero no he logrado saber si hubo un ganador. Lo más extraño sin embargo, es que se llegaron a establecer premios de hasta 1000 pesetas en aquellos juegos florales; y eso era un dineral en aquel tiempo. Además en aquel primer centenario se le puso a Villoslada un monumento en la Taconera de Pamplona… Ahora parece ser que lo trasladarán al lugar que quede desocupado, cuando se retiren los restos del que fuera monumento del general golpista Sanjurjo. En mi opinión los monumentos, símbolos e imágenes se atan y se amasan con el sitio y el entorno, en que han sido colocados y extrañan los cambios y ya fue movido antes más de una vez el monumento de Villoslada… ¿No sería mejor dejarlo en el lugar, en que está?

Francisco Navarro Villoslada fue un personaje importante en la cultura vasca; y así por ejemplo, la innegable influencia, que tiene Chaho en ella se incorporó por su mano. Campión en 1902-1903 le dedicó una larga saga de alabanzas en la revista “La Avalancha” bajo el título de Análisis Crítico. El fraile Neomuceno Goy escribió una biografía de él, que más parece una hagiografía por estar también atiborrada de alabanzas. El profesor Carlos Mata Indurain ha trabajado un análisis riguroso y completo en su tesis e investigaciones posteriores, aunque por desgracia se le nota una pizca de dependencia con respecto a Jon Juaristi y demás supuestos pensadores mercenarios. La mayor aportación a Villoslada en el último siglo se la ha efectuado Segundo Otatzu, al publicar en la editorial Mintzoa sus obras completas.

De todos modos, no cabe olvidar que ante la historiografía y la perspectiva moderna de hoy día de la cultura vasca, la estampa histórica dibujada por Villoslada ha quedado obsoleta. El reino de Pamplona no surgió del efecto de la reconquista mítica contra los musulmanes, sino de las batallas de Roncesvalles y de las largas confrontaciones habidas con godos y francos. Pero eso sería tema de otra reflexión… ¿Y para cuando otros Juegos Florales en Navarra?

Patxi Zabaleta, miembro de Nabarralde.