Independentismo katalanaren zatiketa

Ez dakit zer ikuspegi duen Euskal Herriak independentismo katalana azkenaldian ematen ari den ikuskizunaz, baina susmoa daukat harridurazko ikuspegia behar duela izan, egiaztatu duelarik independentistak berak direla bidea oztopoz betetzen ari direnak, hain zuzen ere, aurrerantz jauzi egiteko hogeita hamar urte hauetako garairik onena den honetan. Izan ere, nolanahi begiratuagatik, oso nekez ulertzen baita haren autozatikatzea. Batez ere kontuan izanik ez dagoela ideologia desadostasunik datorren azaroaren 28ko hauteskundeetan aurkeztekoak diren indar berri bien artean. Zehazki, Reagrupament-ez, Joan Carretero buruzagi duenaz, eta Solidaritat-ez, Joan Laporta buruzagi duenaz, ari naiz. Esquerrarekin bai, badago desadostasunik. Eta horren froga da Reagrupament eta Solidaritat ez liratekeela sortu ere egingo, Alderdi Sozialistaren alderantz bira erregionalista bat egin izan ez balu. Egiaz, oso litekeena da errepublikanoen sektore handi batek, Joan Puigcercosek barne, Euskadiko Ezkerrak burutan atera zuen antzeko prozesu bati bide ematea azkenean. Oraingoz, modu ezkutuan, aspaldidanik betetzen du toki hori gobernuan. Horregatik sortu dira sigla berriak -Reagrupament, hasieran, errepublikanoen barneko korronte kritiko gisa sortu zen-; horrexegatik, halaber, askoz ere konplexu txikiagoko proposamenak agertu dira hauteskunde mapan. Horixe da ondorio logikoa, Esquerraren jokabide kezkagarriak frustrazioa eragin baitu, hari botoa eman ziotenak salduta sentiarazteraino. Batez ere, aurkitu dutelarik beren botoak Alderdi Sozialistaren hautestontzira joan zirela. Eta, alde horretatik, argi dago -gure Patxi Lopez- Jose Montillaren lehendakaritzak ekarri duela Francoren heriotzaz geroztik inoiz izandako espainoltzerik basatiena. Bat datoz kontu hori eta beste hau: Esquerrak aldi honetan jaso izana bere historiako sarrera kopururik handiena.

Gai horri dagokionez, ezinago egokia iruditzen zait demokrazia birsortzeko asmoz Reagrupamentek egindako proposamena, gobernuko diputatu eta kargudun guztiei galdegin baitie beren ondasunen, sarreren eta ondareen aitorpena aurkezteko urtero; hartara, betetzen duten karguaren jardunaldia amaitutakoan kontu ikuskatze publiko bat egitera behartuta egongo dira, aberaste bidegabekorik izan ez dutela frogatzeko. Baina hori ez da Reagrupament eta Solidaritat alderdien ahalezko boto-emaileak gehien kezkatzen dituena, baizik eta indar biak ez izatea gai zerrenda bakarrean batera aurkezteko. Haien balizko boto-emaileak bere artean egiten du nolatan ez diren konturatzen haien arerio nagusia ez direla botere faktiko katalanak, baizik eta Reagrupament zaleen eta Solidaridat zaleen arteko desadostasunak. Egia da ez dagoela Joan Carreteroren eta Joan Laportaren arteko desadostasun pertsonalik, baizik eta beste kide batzuen artekoak; ondorioak, baina, kaltegarriak dira, berdin-berdin. Pentsa dezagun gizarte zibilak erakutsi duen ilusio apartekoak eta antolakuntzarako gaitasunak -hango klase politikoa bera ere harri eta zur utzi baitute, gobernu espainola gaindituta eta nazioarteko komunikabideetan jakin-mina piztuta- ezin duela emaitza gisa ekarri independentismoak ordezkaritza sinbolikoa izatea hauteskundeetan. Ezin onartuzkoa izango litzateke, CiUra ihes egindako botoetatik eratorritakoa izango bailitzateke -hirugarrengoz hiruko bat saihestearren-, eta independentisten abstentzio zabaletik, honela esango bailukete: «Nire botoak ez baldin badit errentagarritasun nazionalik ekarriko, nahiago dut ez eman botorik inori». Ni neu ez naiz abstentzioaren aldekoa, Parlamentuan talde propio bat lortu ahal izateko, hauteskunde legeak kopuru jakin batzuk eskatzen baititu, eta nekez lor daiteke halakorik independisten hein bat etxean geratuta. Eta, egia esateko, kontu gehiegi dago jokoan, etxeko sofan muturtuta gera gaitezen, nahiz eta ez egon batasunik. Nolanahi ere, ezinbestekoa da Reagrupamenten eta Solidaritaten elkar ulertze bat galdegitea gizarteak. Herrialdearekiko leialtasunez eskatu behar zaio, eta oraintxe bertan sigla horiexek bakarrik direlako gai -hurrengo batean hitz egingo dugu halako proposamenen gainjartzeaz- Kataluniari nazio gisa astindu bat emateko eta benetan aurrera eginarazteko independentzia adierazpen aldebakarreko baterantz. Norbaitek esango du CiUk ere boto-emaile independentisten kopuru oso handia duela, eta egia da, zorionez, baina gaur egungo haien zuzendaritzak inoiz ezingo du Espainia ataka gaiztoan jarrarazi. Horregatik, ezinbestekoa da independentismo desinhibitu sendo bat izatea parlamentuan: CiUri ez uzteko axolagabe jokatzen eskubide nazionalen alorrean.

Oraintxe bertan, albiste bakarra espero dute milaka independentistak: Reagrupamenten eta Solidaritaten hautagaitza bakarra. Eta, hala geratuz gero, bozkarioz lehertuko dira. Moral aldetik, hiru arrazoi giltzarri dituzte indar biek, elkarrekin batean aurkezteko: lehena, aritmetika hutsezkoa da; bigarrena, konfiantza kontua da; eta hirugarrena, irudiari dagokiona. Aritmetika kontua, bananduta aurkeztuz gero min handia egin diezaieketelako D’Hont Legeak -Katalunian indarrean dagoen hauteskunde legeak-. Konfiantza kontua, zilegi delako norbaitek bere buruari honako hau galdetzea: «Ez badira gauza gatazka txiki bat konpontzeko -gertuko indar batekin ados jartzeko-, nola konpondu ahal izango dute Espainiarekiko gatazka?». Eta irudi kontua, zatiketa dela bitarteko bietako batek ez baldin badu lortzen talde parlamentario propiorik, tonto aurpegia geratuko zaielako, baina, horretaz gainera, independista gehienek errieta emango dietelako, berriro ere beste lau urtez eginarazteagatik basamortuko zeharkaldia. Espero dezagun harrotasunak, gizalegezkoa izanagatik, adimenari bide ematea, hori ere gizalegezkoa baita, eta, borondateak batzen ez baditu, batu ditzala elkarren premiak.

 

La división del independentismo catalán

Ignoro qué visión se tiene desde Euskal Herria del espectáculo que el independentismo catalán está ofreciendo últimamente, pero intuyo que debe ser una visión perpleja al comprobar que, justo en el mejor momento de los últimos treinta años para dar un salto adelante, son los mismos independentistas quienes llenan el camino de dificultades. Y es que, se mire como se mire, resulta muy difícil de entender su autofragmentación. Sobretodo teniendo en cuenta que no hay discrepancias ideológicas entre las dos nuevas fuerzas que se presentarán a las elecciones el próximo 28 de noviembre. Estoy hablando, concretamente, de Reagrupament, liderada por Joan Carretero, y Solidaritat, liderada por Joan Laporta. Con Esquerra sí hay discrepancias. Y la prueba es que Reagrupament y Solidaritat no habrían nacido si aquella no hubiese hecho un giro regionalista hacia el Partido Socialista. De hecho, es muy posible que un amplio sector republicano, empezando por Joan Puigcercós, acabe reproduciendo en Cataluña el mismo proceso que llevó a cabo Euskadiko Ezkerra. De momento, encubiertamente, ya hace tiempo que ocupa ese lugar en el gobierno. De ahí que hayan surgido nuevas siglas –Reagrupament nació inicialmente como corriente crítica interna republicana– y de ahí también que el mapa electoral presente propuestas mucho más desacomplejadas. Es la consecuencia lógica tras la frustración que ha provocado el desconcertante comportamiento de Esquerra, negándose a satisfacer las expectativas que ella misma había generado y haciendo que se sientan traicionados la mayor parte de quienes la habían votado. Sobretodo después de descubrir que su voto fue a parar a la urna del Partido Socialista. Un independentista consecuente puede aceptar políticas más que discutibles en aras de una oportunidad mejor, pero jamás la de entregar el gobierno del país a quien no tiene otro objetivo que hacerlo desaparecer. Y, en este sentido, es obvio que la presidencia de José Montilla –nuestro Patxi López– ha significado la más feroz españolización que ha sufrido Cataluña desde la muerte de Franco. Cosa que coincide con el hecho de que ha sido precisamente en este período cuando Esquerra ha percibido el volumen de ingresos más elevado de su historia.

Sobre esta cuestión, me parece altamente positiva la propuesta de regeneración democrática hecha por Reagrupament para exigir que todos los diputados y cargos ejecutivos del gobierno presenten una declaración anual de sus bienes, ingresos y patrimonio de manera que cuando finalicen el ejercicio del cargo estén obligados a someterse a una auditoria pública que demuestre que no han experimentado enriquecimientos injustificados. Pero no es eso lo que más preocupa en estos momentos al votante potencial de Reagrupament y Solidaritat, sino la incapacidad de ambas fuerzas para presentarse unidas en una sola lista. Ese votante se pregunta cómo es posible que no se den cuenta de que su principal enemigo no son los poderes fácticos catalanes, sino las diferencias entre reagrupados y solidarios. Es verdad que no se trata de diferencias personales entre Joan Carretero y Joan Laporta, sino entre terceras personas, pero los efectos son igualmente negativos. Pensemos que la extraordinaria ilusión y la capacidad organizadora que ha demostrado la sociedad civil catalana, haciendo realidad unas consultas que han desconcertado a su propia clase política, que han desbordado al gobierno español y que han despertado el interés de los medios de comunicación internacionales, no pueden desembocar en un resultado electoral que deje al independentismo con representación simbólica. Sería inadmisible, porque procedería de una fuga de votos a CiU –para evitar un tercer tripartito– y de una amplia abstención del independentismo que habría dicho: “Si no veo rentabilidad nacional en mi voto, prefiero no votar a nadie”. Yo, personalmente, no soy partidario de la abstención, porque, para poder obtener grupo propio en el Parlament, la ley electoral exige unas cifras que difícilmente se conseguirán si un sector de los independentistas se queda en casa. Y, francamente, hay demasiadas cosas en juego para quedarnos enfurruñados en el sofá por más que no haya unidad. De todos modos, es preciso que la sociedad exija el entendimiento entre Reagrupament y Solidaritat. Hay que pedírselo por lealtad al país y porque son las únicas siglas –ya hablaremos otro día de esa superposición de propuestas– que ahora mismo pueden sacudir nacionalmente a Cataluña y hacerla avanzar de verdad hacia la declaración unilateral de independencia. Alguien dirá que CiU cuenta también con un número muy elevado de votantes independentistas, y es cierto, afortunadamente, pero su actual dirección nunca pondrá a España contra las cuerdas. Por eso es imprescindible que haya una presencia parlamentaria fuerte del independentismo desinhibido: para impedir que CiU se muestre indolente en el ámbito de los derechos nacionales.

Ahora mismo, miles de independentistas no esperan más noticia que la de la candidatura única de Reagrupament y Solidaritat. Y, si eso acontece, habrá una explosión de alegría. Son tres las razones clave por las cuales ambas fuerzas están moralmente obligadas: la primera, es aritmética; la segunda, es de confianza; y la tercera, es de imagen. Aritmética, porque la ley de Hondt –la ley electoral por la que se rige Cataluña– les puede hacer mucho daño si van separadas. De confianza, porque alguien puede preguntarse: “Si no son capaces de resolver un conflicto menor –el acuerdo con una fuerza cercana–, ¿cómo podrán resolver el conflicto con España?”. Y de imagen, porque, si por culpa de la fragmentación ninguna de las dos obtiene grupo parlamentario propio, no sólo les quedará cara de tontos, también sufrirán la bronca general del independentismo por verse obligado a hacer la travesía del desierto cuatro año más. Esperemos que el orgullo, por humano que sea, ceda su lugar a la inteligencia, que también es humana, y que si no los une la voluntad los una la necesidad.

 

Berria, 11/10/2010